Woda demineralizowana – znaczenie w technologii przemysłowej

Published on 2023-12-21

Woda demineralizowana jest jednym z najważniejszych składników stosowanych w różnego rodzaju przemysłach. Dlaczego jest taka popularna? Głównie ze względu na swoją specyfikę. W przeciwieństwie do wody zwykłej, woda demineralizowana pozbawiona jest wszelkich substancji mineralnych. Oznacza to, że nie znajdują się w niej żadne jony: ani kationy, ani aniony. Taki proces czyszczenia wody nazywamy demineralizacją.

Różne gałęzie przemysłu używają wody demineralizowanej, aby skutecznie i efektywnie osiągnąć zamierzone cele. Także jest bardzo korzystna dla środowiska, ponieważ proces demineralizacji pozwala na wielokrotne wykorzystanie wody, co minimalizuje jej marnotrawstwo. W efekcie korzysta na tym cała planeta.

Proces produkcji wody demineralizowanej

Wodę demineralizowaną produkuje się w kilku etapach. Proces ten znany jest jako demineralizacja jonitowa. Zacząć należy od wody surowej, której jakość jest najpierw poprawiana przez filtrację mechaniczną, a następnie przez odżelazianie i odmanganianie. Dopiero po tych etapach woda jest gotowa do procesu demineralizacji.

Faza demineralizacji odbywa się na specjalnych kolumnach wypełnionych żywicami jonowymi. W pierwszym etapie woda przepływa przez kolumnę wypełnioną żywicą kationitową, gdzie zbierane są z niej kationy, natomiast w drugim, woda przepływa przez kolumnę wypełniona żywicą anionitową, gdzie usuwane są z niej aniony. Tak otrzymana woda demineralizowana jest gotowa do zastosowania w przemyśle.

Zastosowanie wody demineralizowanej w przemyśle

Woda demineralizowana jest niezwykle potrzebna w wielu sektorach przemysłu. Znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie potrzeba czystej wody wolnej od minerałów, jak przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy czy energetyczny. Jest niezbędna przy produkcji leków, kosmetyków, ale także w systemach chłodzenia i w energetyce.

Woda demineralizowana pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktów. Jej brak mineralów oznacza, że nie powoduje korozji, nie zanieczyszcza produktów, nie tworzy osadów, a tym samym nie powoduje zatory we wszelkiego rodzaju urządzeniach przemysłowych. To sprawia, że woda demineralizowana jest idealna dla przemysłu.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"