Na stronie internetowej sprawdziany możesz zapoznać się ze kompletnymi danymi na temat naszego unikalnego projektu. Zajmujemy się opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najbardziej rozpowszechnionych w kraju podręczników. Nasi doświadczeni specjaliści przygotowują sprawdziany z fizyki. generator sprawdzianów